Παρουσίαση του TRANSFARENCY στο 2ο Summer School Ψηφιακής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείρισης Logistics

dsclm2

Παρουσίαση του TRANSFARENCY στο 2ο Summer School Ψηφιακής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείρισης Logistics, το οποίο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) και το Εργαστήριο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LASCM/ΑΠΘ) και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 10 έως 14 Ιουλίου 2023

Στα πλαίσια του εβδομαδιαίου σεμιναρίου, το οποίο απευθυνόταν σε φοιτητές και επαγγελματίες των logistics, την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2023, ο υπεύθυνος του τμήματος καινοτομίας της ACS, Παναγιώτης Κανελλόπουλος ο οποίος είναι παράλληλα και συντονιστής της ομάδας υλοποίησης του Transfarency εκ μέρους της ACS, έδωσε διάλεξη με τίτλο The last mile challenges. Case Study: ACS.

Ένα από τα αντικείμενα που αναπτύχθηκαν στη διάλεξη αφορούσε στην καινοτομία και στα ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχει η ACS. Εκεί, και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου, έγινε ειδική μνεία στο project TRANSFARENCY και συγκεκριμένα τις εξής λειτουργικότητες:

  • Track and Trace δεμάτων μέσω BLOCKCHAIN
  • Προσωποποιημένη παραλαβή με υπογραφή μέσω BLOCKCHAIN
  • Αλλαγή παραλήπτη μέσω BLOCKCHAIN
  • Έλεγχος και παρακολούθηση ενεργειών μέσω BLOCKCHAIN
  • Έλεγχος θερμοκρασίας ευαίσθητων πακέτων μέσω BLOCKCHAIN\
  • Αυτοματοποίηση ροών διασυνοριακών μεταφορών μέσω BLOCKCHAIN

Η Ψηφιακή Εφοδιαστική Αλυσίδα και η Διαχείριση Logistics αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που δημιουργεί το σημερινό υπερ-ανταγωνιστικό, πολυκαναλικό περιβάλλον και διερευνά τις επιχειρησιακές ευκαιρίες για την ανάπτυξη μιας ευέλικτης, ανταποκρινόμενης στους πελάτες και ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες εξειδικευμένη γνώση για τη δημιουργία στρατηγικών ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας για περαιτέρω εφαρμογή και μετατροπή δυναμικών αλυσίδων αξίας. Σε αυτό το πρόγραμμα:

  • Αναλύθηκαν οι παράγοντες που εμπλέκονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Αναπτύχθηκαν εις βάθος κατανόηση των προοπτικών, των ρόλων και των αποφάσεων για τον μετασχηματισμό των αλυσίδων αυτών στην ψηφιακή εποχή.
  • Συζητήθηκαν οι δυνατότητες της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας (Visibility, Agility, Collaboration, Omnichannel), ο ρόλος της τεχνολογίας (IoT, AI, Digital Twins), οι διαδικασίες καθώς και οι ψηφιακές πλατφόρμες.
dsclm1