ΣΤΟΧΟΣ

Το προτεινόμενο έργο TRANSFARENCY σκοπεύει να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες αλυσίδας (Blockchain/DLT) και των ενσωματωμένων σε αυτές έξυπνων συμβολαίων (smart contracts) ώστε να επιλύσει κρίσιμα θέματα που ανακύπτουν κατά τη μεταφορά προϊόντων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)  μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain) διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών σε αυτά τα  συστήματα.

Home_Aim_image_600x500

Επιχειρηματικά Μοντέλα

Προσωποποίηση της παραλαβής

Κατ’ απαίτηση του αποστολέα ο παραλήπτης θα είναι αυτός στον οποίο απευθύνεται η αποστολή.

Διαφανής παρακολούθηση της πορείας ενός προϊόντος από την παραγγελία έως και την παράδοση / track and trace.

Η διαφάνεια στην παρακολούθηση του ίδιου του προϊόντος και της κατάστασής του σε (σχεδόν) πραγματικό χρόνο καθίσταται αναγκαία.

Καταγραφή (logging) κι έλεγχος (auditing) των πιο σημαντικών από άποψη ασφάλειας ενεργειών (actions) που πραγματοποιούνται από τους χρήστες του συστήματος.

Στόχος είναι σημαντικές ενέργειες να καταγράφονται με τρόπο διαφανή, αδιάβλητο και αμετάβλητο, ώστε να αυξάνεται η εμπιστοσύνη (trust).

Έλεγχος ευαίσθητων πακέτων με την χρήση ΙoT συσκευών

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται με αισθητήρες που τοποθετούνται εντός του κυτίου μεταφοράς.

TRANSFARENCY_Logo_v1_72-08

Επικοινωνία