Ολοκληρώθηκε το Open Workshop του Transfarency

favicon

Στις 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00-15:00, πραγματοποιήθηκε το πρώτο διαδικτυακό ανοιχτό προς το ευρύ κοινό workshop του έργου Transfarency: «Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διασφάλισης διαφάνειας και ασφάλειας συναλλαγών στις παραδόσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου», στο πλαίσιο του του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). 

Σκοπός του Workshop αποτέλεσε η παρουσίαση των βασικών λειτουργικοτήτων του Transfarency και ειδικότερα οι εξής:

  1. Διαφανής παρακολούθηση της πορείας ενός προϊόντος από την παραγγελία έως και την παράδοση / Track and trace.
  2. Προσωποποιημένη παραλαβή με υπογραφή παραλήπτη μέσω Blockchain (χωρίς αλλαγή παραλήπτη και με αλλαγή παραλήπτη).

 

Έργο

Transfarency: Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διασφάλισης διαφάνειας και ασφάλειας συναλλαγών στις παραδόσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου

Σκοπός

Διεξαγωγή Ανοιχτού Workshop με σκοπό την παρουσίαση λειτουργικοτήτων του Transfarency.

Συνάντηση

Open Workshop

Ημερομηνίες

25/07/2023 (13:00 – 15:00)

Τοποθεσία

MS Teams

 

Οι ενδιαφερόμενοι που παρακολούθησαν τη συνάντηση Open Workshop, είναι σε θέση να κατανοήσουν τις λειτουργικότητες του Transfarency και τα οφέλη που προσφέρουν στους χρήστες του.

Συζητήθηκε διεξοδικά το γεγονός ότι η τεχνολογία Blockchain χρησιμοποιώντας Smart Contract και ορίζοντας κανόνες και συνθήκες, προωθεί την ασφαλή αυτοματοποίηση στις λειτουργικότητες του Transfarency αναφορικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της χρονικής απόκρισης και της ασφάλεια των συναλλαγών των υπηρεσιών.